Aleksandar Makovec: Čakovec financira ustanove a ne djecu 08.11.2018

 

 

 

ČAKOVEC, 8.11.2018. – Vijećnik HDZ-a u gradskom vijeću Grada Čakovca, Aleksandar Makovec, upozorio je na, kako je rekao, diskriminatoran odnos Grada prema djeci kada je u pitanju sufinanciranje vrtića u ustanovama u vlasništvu grada i onima u privatnom vlasništvu.

Naime, pod krinkom materijalnih troškova, dječjim vrtićima u vlasništvu grada Čakovec daje duplo više novca nego privatnim vrtićima na području grada. Na taj način, smatra Makovec, Grad ne brine o djeci, ne tretira svu djecu jednako, već brine o svojoj  ustanovi! Primaran cilj bio bi da sufinancira što više djece u svim vrtićima, a ne da novac daje jednoj ustanovi, dakako, „svojoj“. Pritom se, ističe Makovec, također i djeca dijele na „naše“ i „one u privatnom vrtiću“.

Potkrijepivši to brojkama, naglasio je kako u gradskim materijalima stoji da se za gradske vrtiće izdvaja godišnje 6 milijuna kuna, no, pridoda li se tome onih 7 milijuna iz stavke materijalnih troškova koje dodatno grad daje tzv.“svojim“ vrtićima, radi se zapravo o brojci od 13 milijuna kuna!

Što, pak,  se tiče potrebnih standarda, pedagoških i ostalih, svi vrtići ih moraju jednako ispuniti – i oni privatni kao i u vlasništvu grada, međutim, ispada ne i pod istim financijskim uvjetima.

Kako je zaključio Makovec, Grad Čakovec na svom području omjerom sufinanciranja  svih vrtića ne krši zakon, međutim, na jedan perfidan način manipuliranjem s vrstom troškova  „izigrava“ vrtiće u privatnom vlasništvu, kao i njihove roditelje, a nadasve djecu.