Lista kandidata za unutarstranačke izbore u Nedelišću, Podturnu i Sv. Jurju na Bregu 17.11.2018