Liste kandidatura za predsjednika i potpredsjednike HDZ-a i odluka o pravovaljanosti kandidatura 08.11.2020