HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MEĐIMURJE

Novosti

Odluka o pravovaljanosti kandidature za članove GO HDZ-a Čakovec 22.10.2021


ODLUKA o službenim rezultatima izbora 2021. (2)

Više »

Sveti Juraja na Bregu-predsjednik i potpredsjednici-liste kandidata i odluka 05.10.2021


Sv.Juraj na Bregu-predsjednik i potpresjednici-liste kandidata i odluka

Više »

Dekanovec- predsjednik i potpredsjednici- liste kandidata i odluka 05.10.2021


Dekanovec- predsjednik i potpredsjednici -liste kandidata i odluka

Više »

Kotoriba-predsjednik i potpredsjednici-liste kandidata i odluka 05.10.2021


Kotoriba-predsjednik i potpredsjednik -liste kandidata i odluka

Više »

Belica- Predsjednik i potpredsjednici -liste kandidata i odluka 05.10.2021


Belica-predsjednik i potpredsjednici -liste kandidata i odluka

Više »

Predsjednik i potpredsjednici-liste kandidata i odluka 04.10.2021


Štrigova -predsjednik i potpredsjednici-liste kandidata i odluka

Više »

Predsjednik i poptredsjednici -liste kandidata i odluka 04.10.2021


Donji Kraljevec 2 - predsjednik i potpredsjednici -lista i odluka

Više »

Predsjednik i potpredsjednik- liste kandidata i odluka 04.10.2021


Sveti Martin na Muri-predsjednik i potpredsjednici-liste i odluka

Više »

Predsjednik i potpredsjednik-liste kandidata i odluka 04.10.2021


Strahoninec-predsjednik i potpredsjednici -liste i odluka

Više »

O nama

Vlada Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatske