Odlične vijesti za poljoprivrednike 26.04.2018

 

 

 

ČAKOVEC, 26.4. O novim financijskim instrumentima za poljoprivredu i ruralni razvoj, na konferenciji za novinare govorili su Darko Horvat, predsjednik ŽO HDZ MŽ te saborski zastupnik, i Vjeran Vrbanec, predsjednik uprave HAMG BICRO.

Darko Horvat: Obzirom da su poljoprivrednici najranjivija skupina kada su u pitanju kreditne institucije i financijski instrumenti, što je do, eto nedavno, bilo pravilo a ne iznimka, Vlada i Ministarstvo poljoprivrede kroz programe koje provodi HAMAG BICRO nastoje im konkretno pomoći.

Zato će u ovoj godini od 1.6. za poljoprivrednike biti otvoren program za apliciranje kroz HAMAG BICRO, a inicijativa za pokretanje financijskih instrumenata rezultat je, kao što sam rekao, uočenog otežanog pristupa financiranju za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor. Prisutne su poteškoće s nedostatnim instrumentima osiguranja, visokim kamatnim stopama, nedostatkom vlastitog učešća u investicijama, nedovoljnog pristupa mikro kreditima te nedostatkom komercijalnih kredita za šumarski sektor. U tu svrhu izdvojeno je 35,3 milijuna eura koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. Potpisivanje nedavnog sporazuma rezultat je izmjena Programa ruralnog razvoja kojim se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje njihovih ulaganja. Kroz ove financijske instrumente moći će se financirati primjerice kupnja živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja, ali i troškovi koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

Primjerice, u mljekarskom sektoru bit će omogućeno kreditiranje sa kamatnim stopama od 0,1 posto! , što trenutačno ne postoji nigdje u okruženju.

 

Dakako, usmjeravajući se na projekte koji su ekonomski isplativi, financijski instrumenti HAMAG BiCRA pružaju podršku poduzetničkim projektima putem ESIF Mikro i Malih zajmova te Pojedinačnih jamstava iz nacionalnih sredstava, te ESIF pojedinačnih jamstava uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope.

Vjeran Vrbanec: Uz nabrojeno, a uz potporu HAMAG-a koji trenutačno iznosi 1,3 milijarde kuna, poduzetnicima je dostupno minimalno 4,8 milijardi kuna. Na državnoj razini, u 2016 do danas 824 poduzetnika je osiguralo financiranje putem zajma uz kamatnu stopu od 0,5 posto!, a najviše odobrenih zajmova bilo je u prerađivačkoj industriji, turizmu i građevinarstvu.

Poduzetnici iz Međimurja najčešće kroz program ESIF pristupaju kroz djelatnosti:

 

Sektor djelatnosti Broj prijava
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 42
GRAĐEVINARSTVO 17
DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 12
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA 4
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI 3
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 3
OBRAZOVANJE 3
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI 2
STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 2
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 2
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 1

 

 

 U istom periodu, putem Pojedinačnih jamstava dana je potpora za 446 poduzetnika (355 iz nacionalnih sredstava, 9 ESIF jamstava bez subvencije, 82 ESIF jamstva sa subvencijom) te je ugovoreno 28 milijuna kuna subvencije kamatne stope od strane HAMAG-BICRO-a. Na činjenicu kako financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka ukazuju i podaci kako su izdana pojedinačna jamstva osigurala poduzetnicima 1,26 milijardi kuna komercijalnih kredita po povoljnijim kamatnim stopama, čime je potaknuto 1,73 milijardi kuna novih investicija u gospodarstvo te je stvoren potencijal za novih 2170 radnih mjesta.

 

HAMAG-BICRO je i do sada pružao potporu poljoprivrednicima kroz instrument Pojedinačna jamstva za poljoprivrednike, kroz koji je u prošlom razdoblju u prosjeku podržano 40 poduzetnika godišnje kroz približno 60 milijuna kuna jamstava godišnje i 123 milijuna kuna kredita godišnje.