Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika, članova OO HDZ-a Sveti Juraj na bregu i izaslanika 24.11.2020